តើលោកអ្នកជាពាណិជ្ជករដែលកំពុងមានតំរូវការលើសេវាកម្ចីពាណិជ្ជកម្មមែនដែរឫទេ?

ឯកសារសម្រាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីមានដូចខាងក្រោម៖

 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ឫ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានសុពលភាព
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពិនិត្យប្រវត្តិឥណទាន
 • វត្ថុបញ្ចាំ ឬការធានា

តើអ្នកត្រូវការកម្ចីអាជីវកម្មច្រើនជាង $10,000?

ទទួលបានអប្បបរមា $10K ដល់អតិបរមា។ នៃ $2Mil ផ្តល់មូលនិធិដោយតម្រូវការដូចខាងក្រោម:

 • ដែនកំណត់ចំនួនប្រាក់កម្ចី
 • ជម្រើសកាលវិភាគសងប្រាក់វិញ។
 • ភាពបត់បែននៃការទូទាត់ដើមដំបូង
 • រយៈពេលប្រាក់កម្ចីអថេរ

  ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​មូលហេតុ​ចម្បង​ដែល​ ADA Cambodia ត្រូវ​បាន​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ជឿ​ទុក​ចិត្ត។ ស្វែងយល់ពីសេវាកម្មកម្ចីទាំងអស់ដែល ADA Cambodia ផ្តល់ជូន ហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងជួយអ្នកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

  en_USEnglish