Trusted Company

ស្វែងយល់អំពីយើង

អំពី ADA Cambodia

នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ លោកអ៊ូ ប៊ុនរិទ្ធមានចក្ខុវិស័យក្នុងបង្កើតក្រុមហ៊ុន ADA Cambodiaនេះឡើងមក កើត និងធំធាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោក ប៊ុនរិទ្ធ គាត់បានយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា បទពិសោធន៍របស់គាត់បានបំផុសគំនិតដ៏មានអានុភាព នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាព ដើម្បីជំនះឧបសគ្គផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញក្តីសុបិនរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិត ADA Cambodia បង្កើតឡើងដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យ សម្រេចក្តីស្រមៃដែលធំ ជឿជាក់លើ ADA

ដោយចាប់ផ្តើមពីក្រុមតូចមួយ ជាមួយនឹងបេសកកម្មដ៏មហិមា ADA Cambodia បានរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយក្លាយជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាទីទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់មិនអស់។ វិសាលភាពកម្ចីរបស់យើងមានជារួមដូចជា៖ កម្ចីបុគ្គល កម្ចីអាជីវកម្ម កម្ចីកសិកម្ម និងកម្ចីគេហដ្ឋាន យើងខ្ញុំក៏មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីរហ័សដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាជូនលោកអ្នកគ្រប់ពេល

ភាពរឹងមាំរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់យើងអំពីសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជា ។ យើងមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប ចាប់តាំងពីប្រជាកសិករដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម រហូតដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ៧០%ក្នុងចំណោមអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ មាន៩៨%ហើយដែលលើកសរសើរអំពីសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

Every dream we help achieve, every business we assist to grow, every family we help to own a home – these are our most meaningful victories. ADA Cambodia មិនមែនត្រឹមជាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាកម្ចីនោះទេ ពួកយើងក៏ជាដៃគូនាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យផងដែរ

អ៊ូ ប៊ុនរិទ្ធ

ស្ថាបនិក

Client Testimonials

98% of our customers were satisfied, 70% of them returned

My local cafe in Phnom Penh became a reality with ADA's business loan. They backed my dream when no one else did. ADA, you're a dream maker!

Sokha Chhay, Phnom Penh

Cafe Owner
Sokha Chhay, Phnom Penh

ADA's business loan helped me build my auto repair shop from scratch. They're not just a financial institution; they're catalysts of local dreams!

Chanthou Yim, Siem Reap

Business Owner
Chanthou Yim, Siem Reap

My dream of owning a tuk-tuk came true with ADA's car loan. Now, I'm not just a driver, but a proud owner. Thank you, ADA.

Dara Seng, Siem Reap

Tuk-tuk Owner and Driver
Dara Seng, Siem Reap

The agricultural loan from ADA was a lifeline for my farm. They understood the struggle of us, local farmers, and supported when we needed it most.

Pisey, Kampong Cham

Farmer
Pisey, Kampong Cham

I was able to purchase my first home in Phnom Penh thanks to ADA's home loan. Their team made the process simple and straightforward. A true partner indeed!

Vireak, Phnom Penh

School Teacher
 Vireak, Phnom Penh

ស្វែងយល់អំពី ADA Cambodia ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 1 នាទី។

%

ពួកយើងអនុម័តកម្ចី

$K

ការទូទាត់ប្រាក់ជាប្រចាំថ្ងៃ

អតិថិជនដែលភាពសប្បាយរីករាយ

ក្រុមការងារ

អ្នកជំនាញ

ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ

Pisey Huot

Branch Manager

Chenda Sok

Loan Approval Manager
en_USEnglish