ស្វែងយល់ពីសេវាកម្មកម្ចី ADA Cambodia ទាំងអស់។​

កម្ចីអាជីវកម្

នៅក្នុងពិភពជំនួញ ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគន្លឺះនៃអាជីវកម្ម ADA Cambodia ប្តេជ្ញានឹងជំរុញទៅដល់សហគ្រាសក្នុងស្រុកជាមួយនឹងសេវាកម្មកម្ចីអាជីវកម្មរបស់យើង សុបិនរបស់លោកអ្នកនឹង សម្រេចបានតាមគោលដៅ។

កម្ចីsme

នៅ ADA Cambodia យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មកម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យមសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី 10,000 ដុល្លារឡើងទៅ។

កម្ចីកសិកម្ម

នៅ ADA Cambodia យើងយល់ពីតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុនៃកសិដ្ឋានរបស់អ្នក។ កម្ចីកសិកម្មរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់កសិករ និងអាជីវកម្មកសិ ជំរុញកំណើន និងជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះ។

កម្ចីរហ័ស

នៅ ADA Cambodia យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មកម្ចីរហ័ស ​​ដើម្បីផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវាបំផុត ក្នុងអំឡុងពេលនៃជីវិតដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

កម្ចីគេហដ្ឋាន

នៅ ADA Cambodia យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការមានផ្ទះ ហើយសេវាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្នុងការមានផ្ទះដ៏ផ្អែមល្ហែមក្លាយជាការពិត។

បរកកមចរថយនត

មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរករថយន្តថ្មី ឬចង់ទិញរថយន្តដំបូងរបស់អ្នក សេវាកម្មកម្ចីរថយន្ត ADA Cambodia អាចជួយធ្វើឱ្យក្តីស្រមៃរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត។ បានអនុម័តក្រោម 24 ម៉ោង។

ងាយស្រួលស្មោះត្រង់សុវត្ថិភាព

ស្នើសុំកម្ចីអាជីវកម្មឆាប់រហ័ស

en_USEnglish